Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život

Ostatní

Ředitelské volno na 2. stupni

Vážení rodiče, oznamuji, že vzhledem ke karanténě žáků a pracovníků školy, vyhlašuji pro druhý stupeň školy na 21. ledna 2022 ředitelské volno. V pondělí 24. a v úterý 25. ledna bude probíhat distanční výuka prostřednictvím programu Teams podle rozvrhu v Bakalářích....

číst více

Třídy v karanténě

Vážení rodiče, oznamuji, že v karanténě jsou třídy: 5. D (20. 1. až 24. 1. 2022)7. D (20. 1. až 24. 1. 2022)7. B (20. 1. až 24. 1. 2022)7. A (19. 1. až 23. 1. 2022)skupina NJ z 9. B (19. 1. až 23. 1. 2022) Výuka bude probíhat distanční formou prostřednictvím MS Teams...

číst více

Preventivní testování a trasování od ledna 2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných,...

číst více

Netradiční třídní schůzka

Dne 13. září 2021 se rodiče žáků 8. D ze Základní školy Školní zúčastnili netradiční třídní schůzky na ploché dráze na Domovince. Na schůzce se projednávalo chování, prospěch dětí a další společné akce třídy a školy v tomto školním roce. Setkání s rodiči se protáhlo...

číst více

Ředitelské volno 27. září 2021

Vážení rodiče, oznamuji, že na pondělí 27. září 2021 vyhlašuji ředitelské volno. Na ředitelské volno navazuje státní svátek 28. září 2021. Škola, školní družina ani školní jídelna nebudou v provozu. Obědy budou všem na den 27. září 2021 odhlášeny. Vlasta...

číst více

Nejsem sám, kamarády mám

Dne 6. září 2021 proběhl v 1. A, 1. B a 1. D adaptační projekt s názvem Nejsem sám, kamarády mám, ve kterém bylo cílem se seznámit se svými spolužáky a najít si nové kamarády. Své kamarádství spojili žáci náramky, které si sami vyrobili z korálků a mezi sebou...

číst více

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, žáci a žákyně, prázdniny jsou u konce a blíží se začátek školního roku, a proto několik informací k prvním dnům ve škole: Škola Ve dnech 1., 6. a 9. září bude probíhat na začátku první hodiny testování antigenními testy.Testovat se nemusí žáci, kteří se...

číst více

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb

Ředitelka základní školy v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb, vyhlásila volby do školské rady. Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly v obou budovách školy (Beethovenova, Školní) dne ve dnech 22.–24. 6. 2021. Volební komise, v souladu s volebním...

číst více

Provoz školy od 24. května 2021

Vážení rodiče, chlapci a děvčata,od 24. května 2021 navštěvují školu žáci všech ročníků. Testování žáků na Covid-19 bude probíhat 1× týdně (v pondělí). Nadále platí nošení ochrany dýchacích cest (rouška, respirátor). V provozu bude školní družina, jídelna a...

číst více

Provoz školy od 17. května 2021

Výuka Od 17. května budou chodit do školy všichni žáci prvního stupně. Na druhém stupni bude pokračovat rotační výuka: 6. a 8. ročník: distanční výuka (žáci zůstávájí doma)7. a 9. ročník: prezenční výuka (žáci jsou ve škole) Školní družina Školní družina bude fungovat...

číst více

Výuka od 10. května 2021

Vážení rodiče, chlapci a děvčata, od 10. května 2021 nastoupí do školy žáci druhého stupně na tzv. rotační výuku. Vždy jeden týden budou žáci ve škole, druhý týden bude výuka probíhat distančně (žáci budou doma). V týdnu od 10. května 2021 nastoupí do školy žáci 6. a...

číst více

Testování před přijímacími zkouškami

Vážení zákonní zástupci a žáci, došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky na střední školy se budou konat mezi 3. a 19. květnem 2021. Přesné datum, čas a organizaci přijímací zkoušky se uchazeč dozví od příslušné střední školy. Náhradní termín je...

číst více

Testování žáků na COVID-19

Přítomnost žáků na prezenční výuce od 12. dubna 2021 je podmíněna účastí žáka na testování, které bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek během první vyučovací hodiny. Testování probíhá tzv. samoodběrem, tj. žáci je provádí sami. U žáků 1.–3. ročníku je možná účast...

číst více

Péče o děti pracovníků IZS od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, kteří jste nám svěřili své děti v rámci péče o děti pracovníků IZS, oznamuji, že péče o tyto děti na naší škole končí dne 9. dubna 2021. Dle pokynů MŠMT se o děti pracovníků IZS postarají základní i mateřské školy, které děti běžně...

číst více

Provoz školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, chlapci a děvčata, oznamuji, že od 12. dubna do 16. dubna 2021 nastupují do školy na prezenční výuku tyto třídy: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 4. C, 5. A V týdnu od 19. dubna do 23. dubna budou ve škole třídy:1. B, 2. B, 3. B. 4. B, 5. B...

číst více

Péče o děti pracovníků IZS během Velikonoc

Vážení pracovníci IZS, oznamuji, že se o vaše děti postaráme ve čtvrtek 1. dubna 2021 v době od 6.00 do 18.30. Ve dnech 2. dubna a 5. dubna 2021 je škola uzavřena a péče o děti pracovníků IZS není v provozu. Přeji pohodové velikonoční svátky. Mgr. Vlasta...

číst více